Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för aktivitetsgrupp Mälardalen.

Aktivitetsgrupp Mälardalen bildades under senhösten 2006. Drygt 10 verksamhetsår har gått sedan starten med en mängd aktiviteter och fler medlemmar, både hundar och människor.

Medlemsantalet finns i dessa områden

Aktivitetsgruppen har medlemmar från ett stort upptagningsområde: Södermanland, Västermanland, Örebro län, Stockholm och Östergötland.

Träffar och aktiviteter

Vi har ordnar åtta träffar på varierade platser och trevliga omgivningar utanför Västerås, Eskilstuna, Enköping och Katrineholm. Träffarna består bland annat av promenader, lek samt fika och socialt umgänge. Dessutom har vi haft aktiviteter som tricks, bad, problemlösning.

Mälardalens medlemssida på facebook lever vidare med en hög aktivitet. Där delar vi bilder, idéer och tankar samt informerar om träffar och aktiviteter. Medlemskontakt sker också via e-post, och hemsida, samt information i rasklubbens medlemstidning och hemsida.

Aktivitetsombud

Permanentningen av fler aktivitetsombud forsätter med lyckad resultat. Arbetsfördelningen medför att vi kan genomföra fler aktiviter på olika platser - allt för medlemmarnas och gårdshundarnas bästa.

Under detta år som gått 2013 så har vi fått in två nya aktivitetsombud. Och det är Tina Strandberg från Enköping samt Anna Helgesson från Västerås.

Ekonomi

Alla aktiviteter har varit grats för medlemmar. Aktivitetsombuden har jobbat ideellt och stått för alla sina omkostnader. Inga utgifter under 2015. Ingående rest från 2015 på 390 kronor överförs till 2016.

Vi ser fram emot 2016 som blir vårt sjunde verksamhetsår och forsatt goda kontakter med hundar, hundägare och rasklubben.

Aktivitetsgruppen Mälardalen

                                       

 

Kent Larsson, Eskilstuna 

Aktivitetsombud, 0720-797762

                                                               

Nina Haglund, Katrineholm

Aktivitetsombud, 0733-822893 

 

Enköping

Tina Strandberg, tel: 0760-195798

 

Västerås

Anna Helgesson, tel: 0765-672811

 

 

 

 


Välkommen

Välkommen till www.dsgimalardalen.n.nu.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)